Check ook:


Deel deze nieuwsbrief:

Contact/colofon

De advocaat en jurist helpen om sneller meer actuele en relevante informatie te vinden die hij voor de uitoefening van zijn werk nodig heeft. Met die ambitie zet Sdu in 2017 verdere stappen.

> Lees verderMet onder meer informatieve vakbladen en praktische naslagwerken helpt Sdu uw kennis te verdiepen en te verbreden. Drie nieuwe producten.

Nieuwe editie in Serie Ondernemingsrecht:
Certificering van aandelen

Na de invoering van het nieuwe BV-recht per 1 oktober 2012 is de benadering van de positie van de certificaathouder binnen de BV volledig anders geworden dan bij de NV. In Certificering van aandelen bij NV en BV beschrijven mr. S.B. Garcia Nelen en prof. mr. C.A. Schwarz het instrument van certificering van aandelen bij NV en BV.


> Lees meer


Sdu Commentaar Wbp en JBP Online

Dit online abonnement biedt u alle relevante informatie rond de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het betreft een combinatie van de online uitgave van Sdu Commentaar Wbp en de online van Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens («JBP»).


> Lees meer


«JAR»: 25 jaar een hooggeleerde selectie,
inclusief annotaties

Alle hoogleraren arbeidsrecht en de redactie van «JAR» stleden voor deze bundel een unieke selectie samen van uitspraken die in de afgelopen 25 jaar in «JAR» zijn verschenen. Deze uitspraken zijn door de auteurs opnieuw voorzien van annotatie. De beschouwingen tonen goed aan dat de uitspraken uit het verleden ook in de huidige tijd nog steeds van grote waarde zijn.


> Lees meer
Vastgoed- en huurrecht


Donderdag
26 januari 2017

Basiscursus Huurrecht

> Lees meerArbeidsrechts en sociale zekerheid


Vrijdag
27 januari 2017

Effectief procederen: De terechtzitting in het arbeidsrecht

> Lees meer

Donderdag
2 en 9 februari 2017

Tweedaagse Sdu Commentaar Arbeidsrecht

> Lees meer

Donderdag
9 en 16 februari 2017

Tweedaagse verdiepingscursus beter omgaan met de zieke werknemer

> Lees meerPersonen- en familierecht


Donderdag
9 februari 2017

Verdiepingscursus Alimentatierecht

> Lees meer

Donderdag
16 februari 2017

Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht

> Lees meerBeroepsvaardigheden


Donderdag
16 februari en
12 maart 2017

Commerciële vaardigheden voor juristen/advocaten

> Lees meer

Donderdag
16 februari 2017

Leren acquireren: Waarom verdient mijn confrère meer dan ik?

> Lees meerBurgerlijk recht


Donderdag
16 februari 2017

Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten

> Lees meerFinancieel, insolventie en ondernemingsrecht


Donderdag
16 februari 2017

Personenvennootschappen en de Flex-BV

> Lees meerIntellectuele Eigendomsrecht,
ICT & Privacy


Donderdag
23 februari 2017

ICT & Privacy

> Lees meer


> Deel deze uitgaveMet de Starred Feedback krijgt Sdu directe terugkoppeling van de klant. Het betekent niet meer wachten tot het jaarlijkse onderzoek, maar direct in actie komen om eventuele knelpunten op te lossen.


Achter de schermen werkt Sdu hard aan verbetering van de dienstverlening en de klantcontacten. Hier en daar worden initiatieven voor klanten al zichtbaar. De investeringen moeten leiden tot hechtere relaties. “We willen partner zijn, geen leverancier.”


Bill Gates zei ooit: ‘Je minst tevreden klanten zijn je grootste bron om van te leren’. Met andere woorden: durf te leren! Luister werkelijk naar wat je klant wil, acteer daarnaar en verbeter zodoende zijn tevredenheid en -loyaliteit. Volgens Manager Marketing Sander Knol en Manager Sales & Klantenservice Walter Montenarie is dat het proces waarin Sdu zich nu bevindt. “Een leer- en verbetertraject waarmee we al sinds de overname door het Franse ELS, vier jaar geleden, zijn begonnen.”

Eerst inzicht krijgen in werkproces

“Bij de transformatie naar een extern gericht bedrijf staat de klant centraal. We investeren fors in het verbeteren van bestaande en het introduceren van nieuwe producten en diensten. Daarvoor voeren we - en voerden we al - zeer veel gesprekken met klanten over hoe hun werkproces eruitziet en hoe wij ze daarin kunnen ondersteunen”, zegt Sander. Sdu investeert ook fors in kennis en vaardigheden. Walter: “Vooral bij medewerkers die bij Marketing, Verkoop en Klantenservice werken. Met betere gespreksvaardigheden luister je intenser naar wat je klanten werkelijk willen. Een vak apart. Het betekent niet direct reageren, maar vooral de vraag achter de vraag proberen te achterhalen. Vaak is een klant beter geholpen met een andere service dan die hij voor ogen heeft. Met trainingen als deze willen wij van een gemiddeld naar een topniveau. Alleen dan creëer je werkelijk partnership en bouw je langdurige relaties op.”Partner zijn

Op dit vlak zijn al forse stappen gezet. “Maar we zijn er nog niet. We willen gezien worden als partner, niet als leverancier. Ook om die reden worden de grotere klanten door een compleet accountteam bediend. Daarin onder andere een accountmanager, een segmentmanager en een directielid. En bezoeken we een klant, dan praten we er graag met diverse medewerkers op en in verschillende niveaus en functiegroepen. Om zo nog beter te achterhalen wat er bij hem speelt.”

Binnen 24 uur een oplossing

Een derde transformatie betreft IT. “Ons vernieuwde CRM-systeem is zodanig ingericht dat we nu alles van een klant kunnen vastleggen. Zijn bestelgeschiedenis, alle contactmomenten en ook zijn wensen en behoeften. Op die manier hoeft een klant niet telkens opnieuw zijn verhaal te doen en kunnen wij hem sneller en beter bedienen.” Voor meer klantinzicht zette Sdu vorig jaar ook voor het eerst de Net Promotor Score in, een onderzoek dat de klanttevredenheid en -beleving in beeld brengt. “De resultaten gaven aan dat we op de goede weg zijn, maar dat er zeker nog ruimte ter verbetering was.” Er werd een speciaal NPS-team ingericht om het verbetertraject nog meer impuls te geven. Sander: “We introduceerden de Starred Feedback, een beknopt feedbackformulier dat de klant per mail na contact met Sdu ontvangt. Binnen 24 uur moet hij een oplossing van ons hebben ontvangen. Lukt dat niet, dan geven we hem aan wanneer hij die oplossing kan verwachten. Dat deze service goed valt, blijkt uit de recente feedback. Klanten waarderen het contact met Sdu met een 8,3.”

Minder creditfacturen

Kortom, Sdu is achter de schermen druk doende om de klanttevredenheid en de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Een proces dat overigens de hele organisatie betreft. “Hier en daar zijn verbeteringen al zichtbaar voor de klant. Neem Finance. We constateerden dat er veel creditfacturen werden gemaakt, een signaal dat er nog teveel mis ging. Een ontbrekend ordernummer, een verkeerd factuuradres… Nu lopen medewerkers een zeer uitgebreide checklist na om een goede factuur te genereren. En we zien al een drastische daling van creditfacturen”, zegt Walter. “Het levert de klant direct de juiste factuur op en het voorkomt extra werk en telefoontjes naar Sdu.”> Deel deze uitgave
Voor veel advocaten en andere juristen zijn de rechterlijke uitspraken in JOR belangrijk, maar wellicht nog meer de commentaren. “Ze lezen de annotaties en gebruiken opmerkingen bij een hoger beroep of cassatiezaak. Het blad heeft autoriteit. Lezers hechten waarde aan de mening van de deskundigen achter de uitgave.”


Het Financieel Dagblad opende recent met een waarschuwing van advocaten die bedrijven bijstaan in juridische procedures. Volgens hen is de kans groot dat de nieuwe ‘class action’-wetgeving niet goed uitpakt voor Nederlandse bedrijven. Daarmee werpt ze ook drempels op voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Het nieuwe wetsvoorstel zet de deur open voor wereldwijde collectieve rechtszaken tegen Nederlandse bedrijven. Voorbeelden van zulke collectieve rechtszaken spelen bij de woekerpolissen en het dieselschandaal bij Volkswagen.

Wereldwijd aanklagen

“Voorheen kon je een collectieve schadeclaim in Nederland indienen als de gedupeerde Nederlands is. Maar volgens het wetsvoorstel is dat ook mogelijk als de aangeklaagde partij (lees: het bedrijf) Nederlands is. Daardoor kunnen gedupeerden waar ook ter wereld partij zijn in een collectieve rechtszaak tegen een Nederlands bedrijf. En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, België en Frankrijk waar deelname aan een collectieve rechtszaak alleen mogelijk is voor eigen burgers”, zegt prof. mr. Bas Kortmann.Herijking wet insolventierecht

Kortmann signaleert nog meer ontwikkelingen rond onderneming en recht. Op het gebied van insolventierecht (faillissementsrecht) vindt herijking van de wetgeving plaats. Ten eerste moet de wetgeving faillissementsfraude terugdringen door het mogelijk te maken effectiever en krachtiger tegen fraudeurs op te treden. “Een tweede maatregel is het civielrechtelijk bestuursverbod. Hierdoor kunnen het Openbaar Ministerie of een curator via de rechter eisen dat iemand elders niet meer bestuurder of commissaris mag worden. Een andere pijler van de herijking betreft de continuïteit van ondernemingen. “Het wordt mogelijk om buiten formele insolventieprocedures een akkoord met schuldeisers tot stand te brengen, waarbij je een minderheid van de schuldeisers kunt dwingen om mee te doen. Dat is tot nu toe niet het geval.”

Wetenschap en praktijk

Voor wie nationale en internationale bekendheid geniet op het gebied van het burgerlijk recht en het faillissementsrecht zijn deze kwesties op het lijf geschreven. Kortmann vervult diverse functies binnen en buiten de academische wereld. Eerder was hij bestuursvoorzitter van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO), voorzitter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en rector magnificus van de Radboud Universiteit. Op dit moment is hij voorzitter van de Grotius Academie die postacademische specialisatieopleidingen voor juristen verzorgt. Ook werkt hij als hoogleraar burgerlijk recht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het OO&R.Meerwaarde kruisbestuiving

“In het OO&R werken wetenschap (universiteit) en praktijk nauw samen. De praktijk wordt vertegenwoordigd door grote advocatenkantoren en instellingen als Rabobank, ING, Aegon, APG en Akzo Nobel, om maar enkele te noemen. Ik geloof heilig in de kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk. Die samenwerking levert een grote meewaarde op. Dat blijkt ook in de nu al twintig jaar dat Sdu het vakblad Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) uitbrengt. Al vanaf de start van JOR was de gedachte om niet alleen voor de praktijk te schrijven, maar vooral met die praktijk.”

Autoriteit hebben

“Uitspraken van de Hoge Raad of lagere instanties willen we zo snel mogelijk publiceren. Is die uitspraak van belang, dan vragen wij iemand een annotatie te schrijven. Het merendeel van die noten of commentaren wordt vanuit de praktijk geschreven. Wij bekijken wel of ze juist, goed leesbaar en niet te lang zijn. Het succes van JOR is dat we actueel zijn, ook wat de commentaren betreft.” Volgens Kortmann heeft de uitgave inmiddels autoriteit. “Het is leuk om nieuwe ontwikkelingen onder de loep te nemen en te zien of we daarmee de goede kant op gaan. Is de redenering van een rechter steekhoudend? We publiceren ook commentaren als uitspraken nog niet definitief zijn, bijvoorbeeld hangende een hoger beroep of cassatieberoep. Het is dan aardig om te zien dat een hogere rechter soms met jouw commentaar meegaat en tot een andere uitspraak komt.”

Rechtvaardig zijn

Volgens Kortmann kreeg de redactie wel eens het verwijt dat het jurisprudentieblad in die gevallen aan het meeprocederen was. “Maar als de pers commentaar op rechterlijke uitspraken mag geven, mogen wij dat ook. Uiteraard waken wij ervoor dat we zelf niet in zo’n procedure zijn betrokken. We blijven aan de zijlijn staan.” Zelf schrijft Kortmann ook; er staan inmiddels meer dan 270 wetenschappelijke publicaties op zijn naam. “Het geeft intellectuele bevrediging, maar ik wil daarmee vooral bekijken of uitspraken van de rechter ook rechtvaardig en doelmatig zijn.”


> Deel deze uitgave
Decennia geleden kreeg cabaretier Fons Jansen zijn toehoorders aan het lachen met de uitspraak: ‘Voor het loket Haast staat een lange rij, voor het loket Geen haast staat niemand’. Eigenlijk is dat citaat vandaag nog actueler dan gisteren. Ook in de juristenpraktijk. Je wilt snel antwoord op je vragen om zo weer sneller je klanten te kunnen bedienen. Maar het werkt niet mee als het antwoord over diverse redacteuren is versnipperd. Voor dit naar loket één, voor dat naar twee. Daarom voerde Sdu recent een wijziging in de organisatie door. Voor alle vragen over content is er nu één loket, en dat heet Content Services.

Schaap met zes poten

Maar eerst even terug. Tot in het eerste kwartaal van dit jaar was de bureauredacteur verantwoordelijk voor het gehele uitgeverstraject; van het zorgen dat auteurs hun kopij op tijd leverden tot en met de publicatie op de diverse platforms. Best een hele klus die eigenlijk een soort schaap met zes poten vereist. Het bleek lastig om enerzijds goed de auteurs te ondersteunen en anderzijds de gebruikers optimaal te bedienen met antwoorden op hun vragen.

Klanten ondersteunen

Vanaf 1 april is dit traject verdeeld over drie afdelingen. Ten eerste de auteursmanagers, zo’n twintig man. Die richten zich nu uitsluitend op het realiseren van kopij en de auteurs daarachter. Het traject daarna - veel meer technischer van aard - leidt tot de uiteindelijke publicatie. Deze afdeling heet Content House en wordt bemand door zes voormalig bureauredacteuren die meer affinitiet hebben met (digitale) techniek. Tot slot kwam er een derde afdeling: Content Services, die (grote) klanten en gebruikers ondersteunt.

Complexere vragen

Deze laatste afdeling bestaat uit een kwartet ervaren medewerkers: Herman Ruddijs, Inge Mulder, Jan Kees van Oord en mijzelf als Hoofd Content Services. Samen helpen wij de antwoorden te vinden op de steeds complexere vragen van klanten. Die klanten nemen steeds vaker content als halffabrikaat af. Losse kopij over uitspraken, (voorgenomen) wetswijzigingen, veranderingen van inzicht, commentaren enzovoorts. Die losse content integreren zij dan zelf in hun eigen portalen. Maar vaak niet zonder slag of stoot.

Prettig vinden

Hoe moet ik deze content integreren? Wat moet ik doen om bij deze zoekvraag dit als eerste naar boven te krijgen? Waarom is dit blokje content wel op deze en niet op die datum geldig? Met de vooruitgang van de techniek worden ook de vragen complexer. We merken dat klanten het zeer op prijs stellen hun vragen nu via één loket te kunnen stellen. Nu we bekender worden, constateren we zelfs dat het aantal vragen toeneemt. Met het gemak van één loket is men sneller geneigd vragen te stellen. Wel zo makkelijk als je haast hebt. Overigens zijn wij er niet alleen voor het opvangen van vragen, we vullen onze rol ook graag proactief in door te informeren over voorgenomen aanpassingen, onderhoud en upgrades.

Knelpunten blootleggen

Natuurlijk komen er ook vragen binnen waarmee wij als Sdu onze kwaliteit en processen kunnen verbeteren. Waarom is de pdf nog niet beschikbaar terwijl het magazine al op de mat ligt? Dit soort signalen vangen we op en spelen we intern door. Daarmee leggen we knelpunten bloot en kunnen we er als organisatie aan werken om die in de toekomst te voorkomen. Door goed naar je klanten te luisteren leer je als organisatie. Om die reden ga ik als Content Manager nu ook bij klanten langs. Om te begrijpen waar ze mee bezig zijn. En om daar als Sdu weer beter op te kunnen inspelen.


> Deel deze uitgave
Uitgave van:

Sdu

E-mail: info@sdu.nl
Website: sdu.nl

Realisatie:

Onlineblad.nl - Ruud Slagmolen, Len Blonk

> Deel deze uitgave

Het aantal gebruikers van Rechtsorde blijft toenemen. Klanten die graag meedenken bij het steeds slimmer maken van de gelijknamige zoekmachine en beheertool voor juridische informatie. Recent vond een succesvolle relatiedag plaats, waaruit blijkt dat gebruikers zeer betrokken (willen) zijn. Hun input en feedback leidt telkens tot verbeteringen. Ook nu weer. Enkele voorbeelden van vooruitgang.

1. Sneller vinden

Rechtsorde voerde enkele verbeteringen door om nog sneller bij het document te komen dat je zoekt.

Zo kun je nu ook snel modellen vinden. Een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld.
Via de zoekbalk kom je ook direct bij je favoriete bronnenserie, zoals de Groene Serie.
Ook zijn er meer functionaliteiten bij gerelateerde documenten beschikbaar. Denk aan verfijnen, printen en mailen.
Verder is bladeren in een publicatie vanaf de startpagina nog makkelijker gemaakt.
En bij het gevonden document krijg je nu ook gerelateerde informatie aangeboden. Bijvoorbeeld commentaar, jurisprudentie en overige informatie, zoals nieuws en wet- en regelgeving.2. Nieuwe bronnen beschikbaar

Ook het aantal juridische bronnen, dat je via Rechtsorde.nl kunt raadplegen, neemt voortdurend toe. Nieuw en voor alle gebruikers beschikbaar zijn:

Verdragenbank (Overheid.nl), met de gegevens van alle verdragen waarbij Nederland partij is. Voor ieder verdrag is een afzonderlijk document aanwezig. In veel gevallen kun je doorklikken naar de volledige verdragstekst;
Commissie van Aanbestedingsexperts; alle door deze commissie gepubliceerde klachten op het gebied van aanbestedingsrecht;
College voor de Rechten van de Mens; alle uitspraken van dit college, inclusief die van voorganger ‘Commissie gelijke behandeling’.3. Rechtsorde Kennisquiz

Ook het leren gebruiken van Rechtsorde is leuker gemaakt: nu als kennisquiz. De quiz is extra interactief en bovendien heel vermakelijk.4. Nieuw filmpje Rechtsorde

Verder is een filmpje gelanceerd dat uitlegt hoe diverse personen in de praktijk Rechtsorde kunnen gebruiken (zie ook foto’s hiernaast).


Tot slot: er wordt hard gewerkt aan een geheel nieuwe versie van Rechtsorde. Lancering staat gepland in 2017. Op naar een eigentijds en opnieuw verbeterd zoek- en vindjaar!
> Deel deze uitgave
De advocaat en jurist helpen om sneller meer actuele en relevante informatie te vinden die hij voor de uitoefening van zijn werk nodig heeft. Met die ambitie zet Sdu in 2017 verdere stappen.


Met de portfolio Legal speelt Sdu in op drie primaire informatiebehoeften van de advocaat en jurist. De pijlers in het portfolio zijn: current awareness, oriëntatie en research. “Uit gesprekken met klanten weten we dat deze belangrijke fasen in het werkproces redenen zijn om met onze content te werken”, zegt Uitgeefmanager Legal Willeke de Groot. “Neem current awarenes. Je wilt immers, moet zelfs, als professional bijblijven. Welke jurisprudentie is er geweest? Welke wetswijzigingen zijn er? Sdu heeft veel data (gratis) beschikbaar. Bovendien maken wij al een voorselectie van relevantie informatie. De vakredacteuren en redacties selecteren nieuws en belangrijke wijzigingen in de wet, om maar iets te noemen. Die voorselectie is ook van grote waarde voor de jurist. Met deze selectie gaan we overigens ook Online First. Daarover zo meer.”

Oriëntatie en research

“De tweede pijler is oriëntatie. Het is vaak de eerste behoefte van een jurist. Ga ik deze case winnen of verliezen? Is het wel een goede case? Kan ik die voor mijn cliënt goed afsluiten? Voor vragen als deze grijpt hij vaak naar onze, met veel vakmanschap, opgebouwde commentaren”, vult uitgever Marc Dooijes aan. “Is er belangrijke jurisprudentie die ik niet mag vergeten? Zijn er verder naslagwerken om mij meer te verdiepen? Kortom, via oriëntatie krijgt hij in één oogopslag al verdiepende content. En daarmee kan hij het verschil maken in bijvoorbeeld de rechtszaal.” De derde pijler is research. De professional wil nóg dieper in de content kunnen duiken. Wat voor argumentatie moet hij aandragen om werkelijk zijn zaak te winnen? Hoe kan hij zich in de rechtszaal onderscheiden van de tegenpartij? Welke rechtsregels liggen aan iets ten grondslag en wat heeft de wetgever daar ooit mee bedoeld? Marc: “Kortom, via ons commentaar wordt aan twee belangrijke informatiebehoeften voldaan: orientatie én research.”Mediamix gelinkt

Zet je deze drie belangrijke pijlers onder elkaar in een matrix, dan kun je rechts van elk weer vier productlijnen neerzetten: (1) de commentaren, (2) de jurisprudentietijdschriften, (3) de praktijktijdschriften en (4) het nieuws. “Bereidt een advocaat zich voor op een advies of een rechtszaak, dan gebruikt hij in de naslagfase al deze bronnen, die overigens online alle met elkaar gelinkt zijn.” Volgens Marc gaat Sdu daar in 2017 verdere stappen in zetten. “We gaan al die te maken verbindingen nog helderder en toegankelijker maken. Zo kun je bij je orientatie op een uitspraak nog sneller zien wat daarover in een commentaar of een praktijktijdschrift is geschreven.” Het vereist uiteraard het nodige van de automatisering en de redacties om die interlinking goed voor elkaar te krijgen.

Online First publiceren

“Een ander aspect is Online First. Als vakuitgeverij willen wij signaleringen direct gaan doorgeven. Dus niet wachten tot een printproduct verschijnt, dat een langere doorlooptijd kent van drie tot zes weken. Op het moment dat een redacteur in zijn werkkamer besluit dat een uitspraak het waard is om daar een annotatie over te schrijven, moet je meteen kunnen zien dat hij dit ook werkelijk gaat doen. Je kunt dan een seintje krijgen”, zegt Marc. Uit gesprekken met gebruikers blijkt dat die graag dagelijks willen weten wat er speelt en wat er gaat komen. Bijvoorbeeld om niet ‘nat’ te gaan bij een rechtszaak. “Weet je dat er iets aankomt, dan kun je daar wellicht rekening mee houden met je planning. Op die manier gaat Sdu in 2017 nog dichter op het werkproces van de professional acteren. Het vereist van redacteuren uiteraard ook het nodige. Die kunnen actualiteiten dan niet twee of drie weken ophouden, maar moeten dat direct (online) publiceren.”Actueler en relevant

Dat geldt overigens ook voor commentaren. Sdu roept 2017 uit tot ‘Het Jaar van het Commentaar’. Om meer bekendheid te creëren voor de vakmatig hoogwaardige commentaren, die de actualiteit volgen, die goed inspelen op de relevantie voor de praktijk en die Sdu bovendien mobiel gaat ontsluiten. Is er een wetswijziging en een uitspraak, dan moeten de auteurs zo snel mogelijk hun commentaar aanpassen en deze niet alleen in de jurisprudentietijdschriften publiceren, maar ook direct online. Willeke: “Kortom, ook in 2017 gaan we door met het inspelen op de behoeften van de gebruiker. Onder meer door, voor alle core rechtsgebieden, actuele informatie te bieden die uiteraard relevant is voor de beroepsprakrijk, door de usability te verbeteren, door snellere zoekresultaten te genereren en door een nog betere linking te realiseren tussen alle Sdu-producten.”


> Deel deze uitgave
Sdu brengt de grote diversiteit aan onlines terug tot één nieuw, modern platform. Herkenbaar voor de gebruiker met veel aandacht voor user experience en hoogwaardige functionaliteiten. “Met dit centrale platform gaan we richting geven aan de wijze waarop je als vakprofessional werkt.” In gesprek met Siebe Beintema.


“De manier waarop we informatie tot ons nemen verandert voortdurend. Die wijze wordt ook aangejaagd door bedrijven als Google en Facebook. Tablets en smartphones worden immers steeds geavanceerder, ook de techniek daarachter. Over begrippen als kunstmatige intelligentie werd jarenlang gepraat. Nu zijn ze realiteit. LegalTech bijvoorbeeld. Superieure technologie maakt het werk van advocaten en juristen stukken efficiënter en goedkoper. De rode draad: bulkwerk wordt geautomatiseerd, waardoor juristen hun handen vrij krijgen voor specialistisch werk.” Dat zegt CIO Siebe Beintema. Als Directeur IT & Content bij Sdu volgt hij de online ontwikkelingen nauwgezet op de voet. “Online vervangt offline. Het tempo waarin print afneemt is niet te voorzien. Het papieren product zal blijven bestaan, maar dan - heel klantgericht - als speciale dienst. De toegevoegde waarde van online gaat veel verder.”

Minder platforms

Bij deze digitale ontwikkeling is het voor elke uitgeverij een uitdaging om het productieproces hoogwaardig te houden, maar ook zeker efficiënt. “Om die reden verminderen we het aantal platforms drastisch. In het verleden kreeg elke titel zijn eigen online. Dat leidde echter tot een versnipperd aanbod aan informatie. Gebruikers zien door al die bomen het bos niet meer. Ze hebben steeds meer behoefte aan een herkenbare online beleving. Bovendien is het voor een bedrijf als Sdu vrijwel onmogelijk om zo’n 150 onlines op superieur niveau te houden. Vandaar dat we teruggaan naar een handvol onlines, die met een diversiteit aan building blocks naadloos integreren tot één platform. Het soort abonnement bepaalt vervolgens tot welke informatie je toegang hebt.” Volgens Siebe brengt het terugbrengen naar één platform met zich mee dat alle klanten profiteren van hoogwaardige functionaliteiten.

Vanuit de klantbehoefte

Voor het nieuwe platform vertaalde Sdu de wensen van de klant naar een hoog gebruiksgemak. Ook investeerde de uitgeverij veel in user experience. Meer overzicht, meer snelheid, met usability… Het vergt nogal wat van de IT’er. Meer technische vaardigheden bijvoorbeeld om zelf dingen te kunnen fabriceren. “We investeren veel in agilty, overkoepelende methodieken en frameworks voor software ontwikkeling. En in scrum, de manier om effectief te fabriceren waarbij je op heel korte termijn kunt bijsturen. Daarbij sturen we voortdurend vanuit de behoefte van de klant. We zijn daarom ook continu met ze in gesprek. Het is niet één keer iets bouwen en daarmee basta. We blijven voortdurend bijsturen om het platform zodanig te maken en te handhaven dat het zo dicht mogelijk bij de wensen van de klant staat. Dat vereist van de IT’er ook meer consultancy skills. Het is voor hem voortdurend balanceren met vorm en inhoud. Vorm in de zin van goed communiceren met de klant. Dat kan ook de interne collega zijn die de externe klant representeert. Daar besteden we steeds meer tijd aan; om klantbehoeften vervolgens te vertalen naar inhoud. Een balancing act die voor veel IT’ers uitdagend is, maar zeker niet onhaalbaar.”

Sdu Vraagbaak

Een ander nieuw initiatef is de Sdu Vraagbaak. Siebe: “Het idee ontstond bij onze moederuitgeverij in Frankrijk. Daar heet de service L’appel expert, ofwel Bel de expert. Het initiatief oogst bij Franse gebruikers inmiddels succes. Nu bieden wij dat hier ook als pilot aan. Zit je met juridische vragen en heb je nauwelijks tijd om daar zelf in te duiken, dan kun je bellen met onze vakexperts. De pilot loopt tot begin 2017.”

Zelf nieuwe vaardigheden leren

Wie de hele dag met IT bezig is, legt in de avonduren z’n pc vast terzijde. “Integendeel, elke professional is ook consument. Ons hele leven wordt inmiddels gestuurd door smartphonetechnologie. Je streamt video’s, checkt je e-mail en onderhoudt je netwerken, om maar iets te noemen. Privé gebruik ik de pc nog nauwelijks, daarna volgt de tablet en voor bijna driekwart gebruik ik de smartphone.” Is Siebe niet mobiel, dan is hij wellicht op de tennis- of squashbaan te vinden of gaat hij met vrienden uit eten of naar de film. “Ik heb ook een enorme drang om nieuwe vaardigheden aan te leren, vooral na het lezen van het boek ‘The first twenty hours. How to learn anything… fast’. Het eerste wat ik ga doen, is leren lassen. Een lasapparaat staat thuis al gereed.” Met de kerst is het gezin en de familie heilig. “Rond die tijd ga ik met mijn vrouw Susan, zoon Ties (7) en dochter Lenne (5) voor het eerst samen skieën. Kerstavond is mijn hoogtepunt van het culinaire jaar. Vanwege mijn functie is er vaak niet veel tijd om te koken, maar het kerstdiner is mijn piece de resistance.” En 2017? “We voelen de positieve druk om door te gaan met de ingezette koers. Met nieuwe producten, en uiteraard met veel vernieuwende, hoogwaardige technologie.”


> Deel deze uitgave